Medycyna

Opieka zdrowotna

Pomimo braku certyfikacji medycznej Speedy Breedy używany jest w wielu zastosowaniach środowiska szpitalnego, np. w żywieniu pozajelitowym, przygotowaniu wody dla noworodków czy monitorowaniu sterylności i higieny.

 

Speedy Breedy wykorzystywany jest również w przemyśle farmaceutycznym, nutraceutycznym i przemyśle komórek macierzystych.

 

W środowisku medycznym priorytetem jest czystość i higiena, ponieważ pacjenci są bardziej narażeni na ryzyko infekcji i dłużej wracają do zdrowia niż osoby niewymagające opieki medycznej. Przy rosnących kosztach jednodniowego pobytu w szpitalu i jednoczesnym braku łóżek ważne jest, aby zwolnienia pacjentów odbywały się bez opóźnień związanych z nabytymi w szpitalu powikłaniami infekcyjnymi. Najbardziej skuteczną techniką kontrolowania zakażeń szpitalnych jest strategiczne wdrażanie środków zapewnienia i kontroli jakości w sektorach opieki zdrowotnej. Regularne monitorowanie czystości i badanie skuteczności procedur czyszczenia, regularne skanowanie pod kątem zakażenia bakteryjnego w środowisku medycznym czy badania powierzchni, sprzętu lub dostaw wody mogą okazać się bardzo korzystne.

 

Uzyskanie wyników badań mikrobiologicznych za pomocą tradycyjnych metod może trwać wiele dni, a jeżeli próbki wysyłane są do zewnętrznego laboratorium, ich jakość może niekiedy ulec pogorszeniu podczas transportu. Alternatywą są oczywiście testy ATP, stosowane na szeroką skalę w przemyśle spożywczym do monitorowania higieny, jednak niektóre badania dotyczące ich stosowania w środowisku medycznym wykazały liczne ograniczenia, takie jak niska czułość, słaba powtarzalność i ingerencja w wyniki w przypadku obecności środków dezynfekujących i innych substancji, a także niemożność odróżnienia bakterii żywych od martwych szczepów bakterii.

 

Dla specjalistów z dziedziny opieki zdrowotnej Speedy Breedy jest zatem doskonałym przenośnym narzędziem do monitorowania poziomu higieny. Wyniki generowane są bardzo szybko, a „czas wykrywania” odpowiada stopniowi skażenia. Użytkownik ma możliwość zaprogramowania czasu wykrywania na urządzeniu Speedy Breedy, który jest równy znanemu poziomowi zanieczyszczenia, odpowiadającemu dopuszczalnej wartości granicznej lub okresowi „bezpiecznego skanowania”. Użytkownik nie musi zatem czekać na zakończenie badania, aby podjąć odpowiednie działania. Poza dostarczaniem szybszych wyników niż techniki laboratoryjne i oferowaniem niezwykłej czułości (Speedy Breedy wykrywa obecność 1 JTK bakterii E. coli w ciągu 10,5 godziny), urządzenie umożliwia zapisanie wyników na karcie pamięci SD i ich automatyczne przesyłanie do komputera w celu zapisu pełnej historii badań. W przeciwieństwie do innych metod odczyt i interpretacja wyników w Speedy Breedy nie muszą być przeprowadzane przez wyszkolonego mikrobiologa.

 

Żywienie pozajelitowe to kolejny obszar, w którym widać przydatność urządzenia Speedy Breedy i możliwość obniżenia śmiertelności wśród pacjentów. Okres przechowywania wielu produktów o specjalnym składzie wynosi ok. 7 dni, a dostarczenie wyników badań laboratoryjnych może trwać 14-21 dni. Oznacza to, że produkty podawane są tak naprawdę przed ich dopuszczeniem do użytku. Nawet jeżeli data przydatności do użytku jest dłuższa niż 7 dni, ale krótsza niż 90 dni, produkt nadal może być podawany przed opublikowaniem wyników badań laboratoryjnych. Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest pogląd, że wynika to z braku przestrzeni magazynowej w aptekach. W 2014 r. w nagłówkach gazet w Wielkiej Brytanii pojawiła się informacja, że zakażenia w żywieniu pozajelitowym spowodowały kilka przypadków śmierci noworodków. Jednak przy całym tragizmie tej sytuacji okazało się, że producenci nie postępują niezgodnie z wytycznymi. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych (MHRA) sugeruje, że „w przypadku produktów (sterylizowanych końcowo lub przygotowanych aseptycznie) o okresie przechowywania krótszym niż 90 dni przyjmuje się, że wyniki badań sterylności lub symulacje podłoża nie muszą być dostępne ani uważane za element kryteriów dopuszczenia produktu do użytku”. Gdyby jednak istniała możliwość uzyskania wyników badania w mniej niż 24 godziny, obniżyłoby to ryzyko związane z użyciem niebadanych produktów i zwiększyło pewność, że wyroby mogą być bezpiecznie zatwierdzane do użytku. Możliwość taką daje właśnie Speedy Breedy.