Opis działania

Speedy Breedy jest przenośnym respirometrem precyzyjnym służącym do wykrywania i monitorowania aktywności drobnoustrojów. Wykrywanie aktywności drobnoustrojów polega na rejestracji zmian ciśnienia związanych z wymianą gazową w wyniku oddychania drobnoustrojów w zamkniętym pojemniku do testów o pojemności roboczej 50 ml.

 

Próbki umieszczane są w pojemniku do testów zawierającym odpowiednie podłoże, na którym, jeśli tylko są obecne, drobnoustroje zanieczyszczające zaczynają się namnażać. Urządzenie Speedy Breedy wyposażone jest w zaawansowaną technologię mieszania, która ujednolica warunki hodowlane dla celów szybkiego namnażania drobnoustrojów i skutecznie przekształca zmiany gazowe w podłożu hodowlanym w różnice ciśnienia w wolnej przestrzeni naczynia, pozwalając na wykrycie zmian ciśnienia wynikających z procesów metabolicznych z udziałem drobnoustrojów.

 

Badania mikrobiologiczne wciąż bazują głównie na 130-letniej technice polegającej na namnażaniu drobnoustrojów na płytkach agarowych lub bulionach odżywczych, a następnie na ich oznaczaniu i zliczaniu. Chociaż metoda ta jest bezpieczna, wymaga wiele pracy i nie podlega automatyzacji w przypadku mniejszych laboratoriów. A gdyby nagle pojawiła się technika, która wykorzystywałaby znane mechanizmy hodowli na podłożach, ukazując proces wzrostu i oddychania bakterii z zupełnie innej strony?

 

Tak właśnie działa Speedy Breedy! Speedy Breedy monitoruje „wielkość” oddychania drobnoustrojów przy użyciu zaawansowanych czujników ciśnienia. Zmiana ciśnienia spowodowana wzrostem i oddychaniem drobnoustrojów zostaje przedstawiona w czasie niemal rzeczywistym za pomocą oprogramowania Speedy Breedy, które wyświetla dane na wykresie lub w postaci liczbowej z opcją ich eksportu do programu Excel.

 

Speedy Breedy wprowadza rewolucję do mikrobiologii. Po raz pierwszy bakterie można hodować w całkowicie kontrolowanym, automatycznym środowisku bez płytek agarowych, laboratorium i sprzętu dodatkowego, ale nadal z użyciem znanych pożywek i podłoży wybiórczych. Speedy Breedy jest przyjaznym dla użytkownika systemem hodowlanym z dwiema komorami, dostępnymi z opcją niezależnego podgrzewania i chłodzenia. W związku z innowacyjnym zastosowaniem sterylizowanych, szczelnych pojemników do testów z podłożem oraz nieinwazyjnego systemu mieszania Speedy Breedy może być używany jako szybki przenośny test bakteriologiczny.

 

Ponieważ urządzenie mierzy wymianę gazów pochodzących z metabolizmu, a zatem i tempo namnażania bakterii, może być używany do mierzenia efektu inhibitorów lub promotorów wzrostu drobnoustrojów, np. w badaniach nad antybiotykami lub produktami biobójczymi. Może również monitorować produkcję gazu bakteryjnego w odpowiedzi na zmianę w środowisku.

 

Speedy Breedy jest przenośnym systemem hodowlanym, który może być używany do polowych badań mikrobiologicznych lub do badań w odległych miejscach bez dostępu do laboratorium czy możliwości przesłania do niego próbek.

 

Speedy Breedy może być używany nie tylko przez mikrobiologów lub badaczy działających w dziedzinie biochemii mikroorganizmów, ale również przez laików chcących przeprowadzić badania mikrobiologiczne.

 

Ponieważ Speedy Breedy jest urządzeniem prostym w użyciu i stosunkowo niedrogim, może stanowić również doskonałą pomoc w nauczaniu mikrobioloogi w szkołach i na uniwersytetach.

 

opis_dzialania_1

 

Dane pobierane nieprzerwanie przez Speedy Breedy analizowane są w czasie rzeczywistym w celu dostarczenia przejściowych wartości ciśnienia. Algorytmy systemu detekcji przetwarzają te wartości ciśnienia, ostrzegając o zaistnieniu poważnych zmian.

 

Speedy Breedy mierzy zarówno nadciśnienie, jak i podciśnienie, co oznacza, że można monitorować szereg procesów mikrobiologicznych, reagując na różne warunki w komorze hodowlanej.

 

opis_dzialania_2