Zastosowania

Speedy Breedy jest bardzo przydatnym narzędziem do monitorowania i zarządzania aktywnością drobnoustrojów w różnych gałęziach przemysłu, np. w branży dostarczania wody pitnej (wodociągach), produkcji żywności i napojów, branży piwowarskiej, lakierniczej oraz w wielu innych procesach produkcji. W zasadzie wszystko, co zawiera wodę, może być skażone. Surowce używane do tworzenia produktów również mogą być skażone. Skażone mogą być również produkty poza jakimkolwiek podejrzeniami!

 

Koszt uszkodzenia partii wyrobu jest zawsze wysoki. Wycofywanie produktów niszczy reputację marki i jest ponadto bardzo kosztowne finansowo – liczone jest często w setkach tysięcy złotych.

 

Speedy Breedy zapewnia użytkownikom wiele korzyści:

  • jako urządzenie przesiewowe do wykrywania zakażenia
  • jako narzędzie do szybkiego podglądu podczas pracy w miejscach, gdzie konieczne jest równoczesne przesłanie próbek do laboratorium
  • jako system oceny ryzyka zakażenia na liniach produkcyjnych lakierów czy papieru w celu podjęcia szybkich kroków zaradczych jeszcze przed odebraniem wyników z laboratorium
  • jako szybkie urządzenie testowe produktów gotowych, pozwalające na uzyskanie wyników o 4 lub 5 dni szybciej niż w przypadku badania laboratoryjnego

 

Aby poznać możliwości wykorzystania urządzenia Speedy Breedy w różnych gałęziach przemysłu, proszę skorzystać z menu po lewej stronie.