Przemysł spożywczy

Jakość żywności ma kluczowe znaczenie dla przemysłu spożywczego. Badanie skażenia jest konieczne, aby upewnić się, czy żywność przygotowana do wysyłki nie zawiera patogenów, a także, czy nie jest zanieczyszczona i zachowuje smak, wygląd i konsystencję, zwłaszcza w przypadku oczekiwań związanych ze znajomością marki przez klientów.

 

Wymagania dotyczące badań mikrobiologicznych różnią się dla różnych produktów i mogą obejmować bakterie chorobotwórcze, pleśń i drożdże.

 

Tradycyjne metody wykonywania testów mikrobiologicznych polegają na pobieraniu próbek i wysyłaniu ich do laboratorium, a następnie oczekiwaniu na wyniki, Może to trwać do dziesięciu dni, podczas których produkt czeka na dopuszczenie, zajmując cenną przestrzeń magazynową i – co istotniejsze – nie może być zafakturowany, zanim nie zostanie wysłany.

 

Zdaniem naszych klientów opisy wyników badań z laboratorium nie są na tyle dokładne, aby na ich podstawie znaleźć rozwiązanie problemów związanych ze skażeniem. Ostatnie badania agencji FDA (Food and Drug Administration – USA) pokazały, że wyniki testów laboratoryjnych, analizowane przez 14 dni w USA, dały od 5% do 20% wyników fałszywie negatywnych.

 

W celu ograniczenia tych problemów firma BACTEST wprowadziła na rynek urządzenie Speedy Breedy, które eliminuje konieczność wysyłania próbek do laboratorium. Użycie Speedy Breedy pozwala na zbadanie próbki w miejscu jej pobrania. Pobieranie próbek lub analizowanie wyników z użyciem Speedy Breedy nie wymaga angażowania specjalistycznego personelu i prawie zawsze ogranicza czas niezbędny do wykrycia zakażenia o 75%. W przypadku badań lodów Speedy Breedy wykrywa skażenie już w ciągu 10 godzin, w stosunku do 10 dni oczekiwania na uzyskanie wyników z laboratorium.

 

Speedy Breedy może być również używany jako urządzenie przesiewowe, ponieważ czas wykrywania związany jest z poziomem skażenia. Użytkownik ma możliwość zaprogramowania czasu wykrywania na urządzeniu Speedy Breedy, który jest równy znanemu poziomowi zanieczyszczenia, odpowiadającemu dopuszczalnej wartości granicznej lub okresowi „bezpiecznego skanowania”. Użytkownik nie musi zatem czekać na zakończenie badania, aby podjąć odpowiednie działania.

 

Poza dostarczaniem szybszych wyników niż techniki laboratoryjne i oferowaniem niezwykłej czułości (Speedy Breedy wykrywa obecność 1 JTK bakterii E. coli w ciągu 10 godzin) urządzenie umożliwia przesyłanie wyników do komputera w celu zapisu pełnej historii badań dla produktów, maszyn czy surowców.

 

Speedy Breedy, zatwierdzony przez firmę Campden BRI (największą organizację do badań żywności i napojów w Wielkiej Brytanii), dostępny jest z coraz większą gamą użytecznych instrukcji dotyczących danych rodzajów żywności i napojów, w tym lodów, piwa, mięsa, mleka itp.

 

Bez względu na to, czy chodzi o badanie surowców, wymazów, czy gotowych produktów, Speedy Breedy stanowi szybką i oszczędną alternatywę dla wysyłania próbek do laboratorium.