Przemysł

Zanieczyszczenie mikrobiologiczne, które jest głównym problemem wielu wyrobów, może pochodzić z kilku źródeł związanych zwykle z procesem produkcji, takich jak zanieczyszczone surowce, woda technologiczna, operatorzy procesów, jak również nieskuteczne lub nieprawidłowe czyszczenie lub procedury higieniczne. Odpowiedni dobór i dozowanie środków konserwujących i biobójczych dla produktu końcowego może również wpłynąć na jego wygląd i okres przechowywania.

 

Typowym przykładem produktów, w których zanieczyszczenie mikrobiologiczne stanowi duży problem, są lakiery i oleje przemysłowe. Lakiery na bazie wody są szczególnie podatne na skażenia bakteryjne w związku z zawartością elementów organicznych, stanowiących pożywkę dla bakterii. Z kolei oleje przemysłowe tworzą doskonałe środowisko do rozwoju drobnoustrojów, które obniżają ich skuteczność pomimo zastosowania środka biobójczego.

 

Skutki ekonomiczne uszkodzonych partii produktu mogą być bardzo wysokie, dlatego ważne jest odpowiednio wczesne wykrycie skażenia za pomocą szybkiego i niezawodnego urządzenia. Tak właśnie działa Speedy Breedy – przenośny respirometr, który niezawodnie i szybko wykrywa obecność wielu gatunków bakterii chorobotwórczych lub istotnych organizmów w próbce przy użyciu podłoży wybiórczych i odpowiednich warunków testowych. Speedy Breedy odpowiada na potrzebę wykrywania zanieczyszczenia przed i podczas produkcji oraz po jej zakończeniu lub skutecznego i bezpośredniego monitorowania higieny w zakładzie i w całym procesie produkcji.

 

Speedy Breedy może być stosowany do badania zanieczyszczenia surowców w celu zapobiegania zanieczyszczeniu źródłowemu, ale również do monitorowania procesu produkcji poprzez mierzenie zawartości bakterii w punktach krytycznych, przed i po wykonaniu kluczowych procedur, na komponentach lub po dodaniu środków biobójczych do produktu końcowego.

 

Speedy Breedy można również używać podczas opracowywania składu produktu, przy wyborze optymalnego środka biobójczego lub konserwującego. Wybór odpowiedniego środka biobójczego lub konserwującego jest niezwykle ważnym elementem przygotowania składu wielu produktów w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu, jako że nie wszystkie środki biobójcze zapobiegają skażeniu bakteryjnemu w skuteczny sposób, a niektóre mają negatywny wpływ na właściwości fizyczne i chemiczne produktu. Ze Speedy Breedy można szybko zbadać skuteczność różnych środków biobójczych i ich odpowiednie stężenie. Urządzenie Speedy Breedy pozwala na jednoczesne przeprowadzanie dwóch testów. Dzięki temu użytkownik może badać próbkę kontrolną w jednej komorze hodowlanej, a w drugiej skuteczność środka biobójczego, wizualizując wyniki z obu komór za pomocą oprogramowania, które umożliwia ich szybkie i bezpośrednie porównanie.

 

Podczas produkcji można również monitorować skuteczność kontroli procesów, higieny, procedur odkażania i środków biobójczych. Speedy Breedy jako urządzenie przenośne może być używany bezpośrednio w zakładzie. Dzięki temu nie trzeba ponosić kosztów i tracić czasu na zewnętrzne testy laboratoryjne.

 

Popularne drobnoustroje w procesach przemysłowych obejmują bakterie Pseudomonas, formy bakterii coli, E. coli i enterokoki, które Speedy Breedy wykrywa wybiórczo. Dostępność pojemników do testów (pojemników hodowlanych) z odpowiednim podłożem i zalecanymi protokołami (warunkami badań) oznacza, że Speedy Breedy może być używany do wykrywania obecności szczególnie ważnych organizmów w ciągu zaledwie kilku godzin. Jest on zatem doskonałym narzędziem do wczesnej i szybkiej detekcji problematycznych lub kosztownych organizmów zanieczyszczających.

 

Speedy Breedy to szybki, przenośny tester do sprawdzania obecności skażenia bakteryjnego w wielu zastosowaniach przemysłowych, który pozwala np. obniżyć koszty i konieczność wycofania zanieczyszczonych bakteriami produktów lakierniczych.