Drożdże

Prosty, szybki i pewny test wykonywany na miejscu, na zawartość drożdży w próbce.

 

Opis podłoża w pojemnikach do testów oraz celu testów.

 

Podłoże hodowlane: bulion do hodowli drożdży i pleśni (wykrywanie wszystkich rodzajów drożdży)

 

Pożywka hodowlana: zmodyfikowany bulion do hodowli drożdży i pleśni (wykrywanie dzikich drożdży)

 

Drożdże są grupą mikroorganizmów obejmującą gatunki korzystne i niekorzystne.

 

Niektóre gatunki drożdży są niezbędne w procesach produkcji żywności, takich jak warzenie piwa czy pieczenie, a z kolei inne mogą być bardzo szkodliwe (np. dzikie drożdże wpływające na procesy warzenia piwa) lub nawet patogenne.

 

Podstawowy bulion do hodowli drożdży wykrywa wszystkie gatunki drożdży, które mogą występować w próbce, z kolei bulion zmodyfikowany dostępny dla użytkowników urządzenia Speedy Breedy służy do wykrywania zanieczyszczeń w przemyśle piwowarskim. Bulion do hodowli dzikich drożdży zapobiega wzrostowi drożdży piwowarskich, i wykrywa  wyłącznie dzikie drożdże.

 

Buliony do hodowli drożdży i drożdży dzikich zawierają komponenty uniemożliwiające rozwój bakterii i zapewniające wykrycie wyłącznie drożdży.