E.coli i inne formy coli

Prosty, szybki i pewny test wykonywany na miejscu, na zawartość bakterii E. coli i innych form coli w próbce.

 

Opis podłoża w pojemnikach do testów oraz celu testów.

 

Podłoże hodowlane: bulion MacConkeya

Podłoże hodowlane: bulion MacConkey Plus (zmodyfikowane podłoże MacConkeya)

 

Całkowita zawartość bakterii Escherichia coli i innych form bakterii coli jest częstym wskaźnikiem higieny.

 

Standardowe podłoże do hodowli form bakterii coli – bulion MacConkeya, jest podłożem wybiórczym zawierającym kilka elementów, które niszczą bakterie Gram-dodatnie i bakterie Gram-ujemne wykazujące tolerancję dla żółci. Bulion MacConkeya jest również podłożem różnicującym, zawierającym wskaźnik pH dla wzrostu form bakterii z gatunku coli, zdolnych do fermentacji laktozy, zmieniającym kolor podłoża z fioletowego na żółty.

 

Użycie podłoża MacConkeya w temperaturze inkubacji 36°C ułatwia wykrywanie całkowitej zawartości form bakterii coli. Podwyższenie temperatury do 44°C wzmacnia selektywność podłoża. W związku z wysoką temperaturą wykrywane będą wyłącznie bakterie E. coli, a inne formy bakterii coli ulegną zniszczeniu.

 

Zmodyfikowane podłoże MacConkeya zawiera dodatkowo środki selektywne do zwalczania wzrostu bakterii Pseudomonas spp. w próbkach, co ma znaczenie zwłaszcza w przypadku badania wody, w którym próbki mogą zawierać wysokie liczby bakterii Pseudomonas spp.

 

Pojemniki Speedy Breedy do testów bakterii E. Coli/coli są doskonałą, szybką, czułą metodą ilościową do oceny zawartości form bakterii coli i/lub bakterii E. coli w próbce.