Staphylococcus aureus

Prosty, szybki i pewny test wykonywany na miejscu, na zawartość bakterii Staphylococcus aureus w próbce.

 

Opis podłoża w pojemnikach do testów oraz celu testów.

 

Staphylococcus aureus jest popularną bakterią spotykaną na skórze i drogach oddechowych zdrowego człowieka. Zdolność wytwarzania toksyn związanych z zatruciem pokarmowym oznacza, że S. aureus cieszy się szczególnym zainteresowaniem w przemyśle badania żywności, ponieważ produkty, a szczególnie żywność nadająca się do bezpośredniego spożycia, powinna być wolna od tych organizmów.

 

Podłoże zawierające pożywkę wybiórczą dla bakterii Staphylococcus może być również używane do izolowania bakterii S. aureus od innych gatunków bakterii poprzez jasne wskazania zmian kolorystycznych w przypadku wykrycia skażenia bakterią S. aureus.