Sterylność i higiena

Prosty, szybki i pewny test wykonywany na miejscu, do kontroli ogólnej sterylności.

 

Opis podłoża w pojemnikach do testów oraz celu testów.

 

Podłoże hodowlane: bulion tryptozowo-sojowy (TSB)

 

Bulion tryptozowo-sojowy (TSB) jest popularnym podłożem hodowlanym dla bakterii tlenowych i drożdży o szerokim spektrum wzrostu. Podłoże TSB jest odpowiednie dla środowisk wymagających niskich lub zerowych poziomów zakażenia, np. przy kontroli skuteczności procedur sterylizacji.

 

Podłoże TSB może być również używane do oceny całkowitej liczby obecnych bakterii tlenowych (Total Viable Count – całkowita realna zawartość) na podstawie czasu wykrywania w urządzeniu Speedy Breedy.