Video

Na podstronach działu „Video” znajdują się krótkie filmy instruktażowe dotyczące:

  • zasad działania i podstaw korzystania z urządzenia Speedy Breedy
  • przygotowania próbek, rozpoczęcia i anulowania testów
  • pracy z dedykowanym oprogramowaniem.