Dokumentacja

Urządzenia Speedy Breedy poddawane są dokładnym testom tak, by każdy potencjalny użytkownik otrzymał wszystko zgodnie z ofertą.

Laboratorium Speedy Breedy nieustannie testuje urządzenia Speedy Breedy nowymi protokołami badań, podłożami hodowlanymi i rodzajami próbek, oraz przeprowadza analizę danych dostarczonych przez laboratoria niezależne.
Laboratorium działa również aktywnie w różnych dziedzinach przemysłu, które generują kolejne przykłady zastosowań Speedy Breedy w realnym środowisku.

W tej części witryny udostępniamy nasze dane, eksperymenty, informacje techniczne oraz analizę niezależnych przypadków zastosowań („case study”).