Woda balastowa

Woda balastowa jest niezbędna do zapewnienia stabilności i zdolności manewrowej statkom, które nie przenoszą ładunku lub wymagają większej stabilności niż stabilność gwarantowana przez ładunek. Każdego roku 3000-4000 milionów ton nieoczyszczonej wody balastowej wydostaje się ze statków podczas załadunku w portach. Szacuje się także, że każdego dnia w wodzie balastowej transportowanych jest ponad 10 000 gatunków organizmów morskich, które są następnie wprowadzane do obcych ekosystemów, często poważnie je naruszając. Według nowych przepisów, aby zatrzymać ten szkodliwy wpływ, należy przeprowadzić odpowiednie procedury dekontaminacji.

 

Odkażanie wody balastowej z użyciem promieniowania UV wymaga zastosowania odpowiedniej ilości energii przez odpowiednią ilość czasu w celu unieszkodliwienia mikroorganizmów zanieczyszczających. Jeżeli dawka będzie zbyt mała, drobnoustroje przetrwają i będą się namnażać, zakażając środowisko. Z kolei zbyt duża dawka będzie oznaczać stratę energii, a zatem wyższe koszty.

 

Speedy Breedy jest jedynym narzędziem na rynku, które może być używane na statkach lub w portach do badania zgodności z normą IMO dla 3 wymienionych w niej gatunków bakterii: Vibrio cholera, Escherichia coli i enterokoków.