Woda/Wodociągi

Jakość wody pitnej ma kluczowe znaczenie dla przemysłu wodnego i jest oczywiście obwarowana surowymi przepisami. Sieć wodociągowa pełna jest miejsc, w których woda może ulec skażeniu po pęknięciu rurociągu, wprowadzeniu do sieci nowego sprzętu, lub w wyniku nieprawidłowej dezynfekcji. Może również dojść do zanieczyszczenia kałowego w związku z bliskością odpływów z obszarów rolniczych, na których w przypadku pęknięcia zbiorników podziemnych kał zwierzęcy może przedostawać się do wody. Skażeniu mogą ulec również studnie i odwierty.

 

Aby ocenić skuteczność środków zaradczych po awarii w dostawie wody, przemysł wodny musi wysłać próbki do badania w laboratorium. Przedsiębiorstwa wodociągowe muszą niekiedy uwzględnić ryzyko operacyjne ponownego podłączenia wody względem niedogodności dla klienta, ryzykując zniszczeniem reputacji firmy. Jest to szczególnie kosztowne w przypadku konieczności wdrożenia proceduryi „Zawiadomienie o skażeniu wody pitnej”, która jest koszmarem przedsiębiorstw wodociągowych.

 

Tradycyjne metody wykonywania testów mikrobiologicznych polegają na pobieraniu próbek i wysyłaniu ich do laboratorium, a następnie oczekiwaniu na wyniki, co może trwać wiele dni.

 

Wykonanie badania natychmiast, na miejscu, z użyciem urządzenia Speedy Breedy jako bardzo czułego i szybkiego skanera, a jednocześnie wysłanie próbek do laboratorium daje przedsiębiorstwom wodociągowym możliwość uzyskania szybkiej informacji o ewentualnym zakażeniu i statusie procedur dekontaminacji. Speedy Breedy jest urządzeniem szczególnie użytecznym w przypadku pozytywnego wyniku testu, dzięki czemu można uruchomić środki zaradcze, a więc podjąć szybką interwencję w przypadku zakażenia jeszcze przed uzyskaniem wyników z laboratorium.

 

Speedy Breedy gwarantuje ponadto dużą oszczędność pod względem kontroli filtrów piaskowych dzięki zredukowaniu przestojów o jeden dzień przy każdym czyszczeniu filtrów. Oszczędność ta obliczana jest w milionach funtów rocznie.

 

Speedy Breedy może być również używany jako szybkie urządzenie przesiewowe do badania poziomu skażenia, ponieważ czas wykrywania związany jest z poziomem skażenia. Użytkownik ma możliwość zaprogramowania czasu wykrywania na urządzeniu Speedy Breedy, który jest równy znanemu poziomowi zanieczyszczenia, odpowiadającemu dopuszczalnej wartości granicznej lub okresowi „bezpiecznego skanowania”. Użytkownik nie musi zatem czekać na zakończenie badania, aby podjąć odpowiednie działania.

 

Poza dostarczaniem szybszych wyników niż techniki laboratoryjne i oferowaniem niezwykłej czułości (Speedy Breedy wykrywa obecność 1 JTK bakterii E. coli w ciągu 10 godzin) urządzenie umożliwia przesyłanie wyników do komputera w celu zapisu pełnej historii badań dla problematycznych sieci wodociągowych, filtrów piaskowych i zbiorników wodnych.