Wprowadzenie

Speedy Breedy jest prostym w użyciu, kompaktowym, przenośnym i precyzyjnym respirometrem,  monitorującym aktywność drobnoustrojów, zaprojektowanym do zastosowania w przemysle i do badań laboratoryjnych.

 

Speedy Breedy może być stosowany do:

 

  • badania potencjalnego skażenia surowców i gotowych produktów w sektorze piwowarskim i sektorze produkcji napojów
  • skracania czasu dopuszczenia sanitarnego w przetwórstwie spożywczym
  • testowania potencjalnego skażenia wody pitnej i wody technologicznej w zastosowaniach przemysłowych
  • testowania potencjalnego skażenia produktów farmaceutycznych, higienicznych i produktów gospodarstwa domowego
  • testowania skuteczności procesów dekontaminacji wszystkich rodzajów sprzętu po wykonaniu testów paskowych na mokro
  • testowania sterylności opakowań żywności i napojów
  • określenia obecności bakterii w olejach i lakierach
  • testowania potencjalnie szkodliwych zanieczyszczeń, promotorów i inhibitorów wzrostu i procesów metabolicznych
  • wspierania badaczy w opracowywaniu produktów i technik, w których bakterie są obecne lub nieobecne z uzasadnionych powodów, a zatem zapobiega się im lub wprowadza je celowo.

 

Speedy Breedy jest urządzeniem dwukomorowym do testowania próbki pojedynczej (testowej i kontrolnej lub tlenowej lub beztlenowej) lub podwójnej. Speedy Breedy utrzymuje warunki hodowlane w specjalnych pojemnikach jednorazowego użytku. Próbki umieszcza się w pojemniku do testów, a następnie przy użyciu urządzenia Speedy Breedy ściśle kontroluje – zgodnie z predefiniowanym protokołem – warunki wzrostu w celu ułatwienia szybkiego namnażania komórek lub drobnoustrojów.

 

Wytrzymałe, jednorazowe pojemniki do testów Speedy Breedy o pojemności 50 ml eliminują konieczność czyszczenia potencjalnie niebezpiecznych butelek. Pojemniki do testów dostarczane są jako sterylne, puste lub wypełnione suchym podłożem.

 

Respirometr Speedy Breedy może być używany jako samodzielne urządzenie lub w połączeniu z komputerem. Po podłączeniu do komputera użytkownicy mogą tworzyć i przesyłać pre-definiowane protokoły na urządzenie Speedy Breedy oraz eksportować z niego wyniki eksperymentów do analizy. Speedy Breedy dostępny jest z wymienną kartą pamięci SD do badań terenowych. Podłączenie Speedy Breedy do komputera umożliwia wizualizację danych i obserwację eksperymentów przez użytkowników w czasie niemal rzeczywistym.